MOTOBOMBA FMT 2" 4T.30 M3/H. FMTCX20-168F 5.5 HP.
351,617.45 351,617.45 351617.45 ARS
solo por hoy
SOLDADORA NIYAT INVERTER MONOF. IGBT MMA-200 140 AMP.
242,619.79 242,619.79 242619.79 ARS
SOLDADORA NIYAT INVERTER MONOF. IGBT MMA-160 125 AMP.
180,409.58 180,409.58 180409.58000000002 ARS
SOLDADORA FMT INVERTER TRIF. 320 AMP. MIG315
2,873,074.48 2,873,074.48 2873074.48 ARS
SOLDADORA FMT INVERTER MONOF.TIG TIG-200S 170 AMP.
544,339.27 544,339.27 544339.27 ARS
SOLDADORA FMT INVERTER MONOF.MIG-MAG MIG-MAG 190R 180 AMP.
762,074.97 762,074.97 762074.97 ARS
SOLDADORA FMT INVERTER MONOF.MIG MIG250 220 AMP.
1,629,907.29 1,629,907.29 1629907.29 ARS
SOLDADORA FMT INVERTER MONOF. IGBT MMA-250 210 AMP.
387,751.57 387,751.57 387751.57 ARS
SOLDADORA FMT INVERTER MONOF. IGBT MMA-200 175 AMP.
420,974.55 420,974.55 420974.55 ARS
SOLDADORA FMT INVERTER MONOF. IGBT MMA-160 145 AMP.
350,299.99 350,299.99 350299.99 ARS
SOLDADORA FMT INVERTER MONOF. IGBT MMA-145 135 AMP.
298,062.27 298,062.27 298062.27 ARS
SOLDADORA ESAB INVERTER HANDYARC 162I 20 - 160 AMP
411,676.15 411,676.15 411676.15 ARS
SOLDADORA ESAB INVERTER HANDYARC 142I 20 - 140 AMP
338,453.93 338,453.93 338453.93 ARS
SOLDADORA ESAB INVERTER 220V LHN 242I
911,955.80 911,955.80 911955.8 ARS
SOLDADORA ALEBA MONO.C/RUEDAS SOL-202 200A.
303,105.69 303,105.69 303105.69 ARS
SOLDADORA ALEBA MIG INVERTER TRIF. C/RDAS MIG-295 250 AMP.
3,735,245.57 3,735,245.57 3735245.5700000003 ARS